Skip links
Pernille Tranberg

OM

mail@digital-identitet.dk
0045 2266 9932
Hun blogger på DataEthics.eu

Pernille Tranberg er dataetisk rådgiver og holder foredrag om datademokrati, dataetik, dataforståelse og etisk ansvarlig brug af persondata for virksomheder, organisationer og myndigheder.

Hun er medstifter af den europæiske tænkehandletank DataEthics.eu, der fremmer etisk ansvarlig brug af persondata.

Hun er udnævnt af Erhvervsministeriet i en ekspertgruppe om big tech i 2022. Hun er pro bono i advisory board for Data For Good Foundation og sidder i det nationale advisory board hos  Danish Data Science Academy. Desuden er hun en del af det etiske advisory board hos det EU-finansierede projekt Communicity.

I samarbejde med Center for Undervisningsmidler har hun 2019-2022 undervist folkeskolelærere i dataforståelse, digitalt selvforsvar og dataetik – finansieret af LB Forsikring. Læs mere på dataforståelse.dk Tre år før det var det folkeskoleelever. Også via Københavns Kommunes åbne skole.

Hun formidler etisk ansvarlig forskning via dataforgood.science og hun underviser børn og unge i digitalt selvforsvar via bl.a. Københavns Kommune.

Hun skriver klummer om medier i Dagbladet Politiken og om tech i Version2 samt har en kvartals-klumme i Prosabladet udover de mange klummer, hun skriver for DataEthics.eu.

Hun har udviklet PrivacyKompasset.dk for Erhvervsstsyrelsen, hvor hun var ansat i 2014. Er journalist og har arbejdet for Berlingske Media, været chefredaktør for Tænk og reporter på Politiken og er uddannet journalist i Århus og på Columbia University i New York. Hun har derudover fået fellowship-stipendiated på SDU og været udpeget som en del af det første medienævn under Kulturministeriet.

Hun er forfatter til otte bøger, den seneste er ‘Et datademokrati har individuel datakontrol‘  (2021) på dansk og engelsk. Deruover bl.a. Dataetik – den nye konkurrencefordel (2016), som er udkommet på dansk og engelsk samt Fake It (2012) om big data og digitalt selvforsvar, der udkom på dansk, engelsk, finsk og tysk.

Hun holder en række foredrag i ind-og udland. Her er nogle af dem i kronologisk rækkefølge. TedX-talk (2012) og året efter talte hun på SXSW i Austin Texas, marts 2013. Her en lidt nyere version om digitalt selvforsvar (2016) på ITU. Her er hendes MyData-tale (2016) målrettet virksomheder i Helsinki, en længere tale om big data og dataetik i Warshawa (2015) og en tale om dataetik på WMC, World Mobile Congress 2017 i Barcelona samt MyData i Tallinn sept 2017.